ĐỪNG BAO GIỜ CÃI NHAU VỚI MỘT NGƯỜI NGU

Phải biết cúi đầu trước đứa ngu thì mới là quân tử, biết nó ngu mà cãi tay đôi với nó thì khác nào hai đứa ngu đang cãi nhau

Một người nói: 4 x 4 = 16. Một người nói: 4 x 4 = 17

Cả hai không ai chịu nhịn ai, cứ cãi qua cãi lại mà chẳng bất phân thắng bại nên bèn lôi nhau lên quan huyện phân giải.

Nghe xong câu chuyện, quan huyện phán:

– Người nói 4 x 4 = 17 được thả cho về nhà!

– Còn thằng nói 4 x 4 = 16 ở lại, và lôi ra ngoài đánh 50 hèo cho bớt ngu đi!

Người nói 4 x 4 = 17 hí hửng đi về nhà, còn người kia sau khi bị đánh 50 hèo xong vẫn ấm ức liền vào hỏi quan huyện:

– Tại sao con nói đúng mà quan vẫn cứ đánh con?

Quan huyện nói:

– Cái tội của mày rất lớn con à, đó là vì mày biết 4 x 4 = 16 là đúng mà vẫn đi cãi nhau với một thằng ngu. Đã biết nó ngu mà lại tốn thời gian vì một đứa ngu, cố chấp như mày nên bị đánh là phải. Còn thằng ngu kia ta thả nó về xã hội để xã hội dạy cho nó thấy là nó ngu như thế nào, còn mày có nói đến thế nào đi chăng nữa nó vẫn không khôn ra được đâu.

ST

1 nhận xét về “ĐỪNG BAO GIỜ CÃI NHAU VỚI MỘT NGƯỜI NGU”

  1. Đôi khi thậm chí nhiều khi nghĩ lại thấy mình quá ngu ko đủ nhẫn nhịn để cúi đầu trước kẻ ngu mà cãi xằng với nó để rồi cũng mang theo cái ngu như nó. Âu cũng là bài học kinh nghiệm cho mình khi gặp phải những người ngu, người không hiểu biết trong xã hội hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *