Lao Động

“Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” tại Công văn số 958/VP-VX ngày 14/3/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan Báo, Đài, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 1. Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh – Truyền hình Sóc Trăng Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành liên quan phân bố thời gian, thời lượng phát sóng, số lượng tin bài phù hợp đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhằm xây dựng nếp sống văn hóa chuẩn mực trong đời sống xã hội, qua đó góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, con người Việt Nam phù hợp với các chuẩn mực ứng xử văn minh của thế giới. 2. Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố – Phối hợp Phòng Văn hóa – Thông tin huyện, thị xã, thành phố và các ngành chức năng liên quan tại địa phương cung cấp thông tin, biên tập nội dung, phân bố thời gian, thời lượng phát sóng hợp lý tuyên truyền, phổ biến những quy định mới trong các nghị định của Chính phủ về văn hóa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ứng xử văn hóa, văn minh trong cộng đồng; thông tin, tuyên truyền về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” diễn ra tại địa phương. – Biên tập tin, bài của địa phương cộng tác trên Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh tuyên truyền nội dung trên một cách sinh động, dễ hiểu, phù hợp với từng vùng, từng đối tượng.

Sáng thức giấc thấy đời bổng đẹp, tâm bình an cuộc sống an vui.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *