Tết Việt

Sóc Trăng về việc tổ chức các hoạt động đón lễ, tết cổ truyền của đồng bào Khmer năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số công việc, cụ thể như sau: – Phối hợp các ngành chức năng liên quan ở địa phương cung cấp thông tin, biên tập nội dung, phân bố thời gian, thời lượng phát sóng hợp lý đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền để nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc Khmer hiểu rõ và tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước về chính sách dân tộc; phản ánh kịp thời các hoạt động đón lễ, tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer tại địa phương; biểu dương kịp thời những gương người tốt, việc tốt về thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như các mô hình sản xuất có hiệu quả của đồng bào dân tộc Khmer để nhân rộng. – Biên tập tin, bài của địa phương cộng tác trên Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh – Truyền hình Sóc Trăng, Cổng thông tin điện tử của tỉnh tuyên truyền, phổ biến nội dung trên một cách sinh động, dễ hiểu, phù hợp với từng vùng, từng đối tượng. Đề nghị các đơn vị với chức năng nhiệm vụ của mình, phối hợp các ngành hữu quan triển khai nội dung trên một cách đồng bộ, sâu rộng có hiệu quả đến người dân địa phương .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *