Thể Thao

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Sóc Trăng năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan Báo, Đài, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện một số công việc cụ thể như sau: 1. Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh – Truyền hình Sóc Trăng Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ngành chức năng liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của Ngày chạy Olympic đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, từng bước xây dựng thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao nâng cao thể chất cho mọi người; ghi hình và phát lại các hoạt động tổ chức Ngày chạy Olympic. 2. Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố – Phối hợp các ngành chức năng liên quan tại địa phương cung cấp thông tin, biên tập nội dung, phân bố thời gian, thời lượng phát sóng hợp lý thực hiện công tác tuyên truyền, cổ vũ Ngày chạy Olympic tại địa phương. – Biên tập tin, bài của địa phương cộng tác trên Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh tuyên truyền nội dung trên một cách sinh động, dễ hiểu, phù hợp với từng vùng, từng đối tượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *